Activiteitenbegeleider/SAW-MZ

Je loopt mee met de activiteitenbegeleider op één van de bewonersafdelingen in Salem. Dit kan op een somatische of psychogeriatrische afdeling zijn. Je helpt mee met de voorbereiding en uitvoering van activiteiten voor de bewoners en zorgt dat zij een zinvolle dagbesteding hebben.

Meld je aan!
211