Lid Raad van Toezicht

Per: 1 december 2019

Functieomschrijving
De Raad van Toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de Raad van Bestuur van Salem. De Raad van Toezicht toetst op hoofdlijnen het beleid en de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en heeft een toetstende rol bij de bewaking van de maatschappelijke doelstellingen. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over strategisch inzicht, een zakelijke instelling en relevante bestuurlijke ervaring. Zij kunnen een goede balans vinden tussen de toezichthoudende taak en het vervullen van de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

Functie-eisen
De kandidaat die wij zoeken heeft:

 • affiniteit met de grondslag en het doel van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • bij voorkeur een privaatrechtelijke juridische achtergrond;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen en te adviseren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan en organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • minimaal HBO-niveau;
 • een relevant netwerk en een relevante maatschappelijke positie;
 • de bereidheid zich regelmatig bij te scholen.

Aanvullende informatie
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit de Gereformeerde Gezindte. De kandidaat is bij voorkeur lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken en niet ouder dan 60 jaar. De Cliëntenraad van Salem zal betrokken worden bij de sollicitatieprocedure daar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht op voordracht van deze Cliëntentraad zal worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding en een reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht vergadert circa 5 keer per jaar.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. A. Mourik, tel. 06-51846577, of bij de Raad van Bestuur, de heer M.W. Wijzenbroek, tel. 06 53432138.

Uw reactie kunt u voor 25 oktober 2019 richten aan de Raad van Toezicht, t.a.v. de heer M.W. Wijzenbroek, Raad van Bestuur Salem, Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk of mailen naar m.w.wijzenbroek@salem.nl

 

Solliciteer!
Open sollicitatie


Heb je belangstelling voor een bepaalde functie en staat deze er niet bij? Stuur dan een open sollicitatie. Na ontvangst hiervan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op

Naar het sollicitatieformulier
Arbeidsvoorwaarden

Als je bij ons in dienst treedt, sluiten we een dienstverband met je af voor de periode van 7 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid ontvang je in principe een contract voor onbepaalde tijd.

Lees meer
Collega aan het woord
Rieneke Langenberg
Rieneke is Logopedist op de afdeling Therapie
“Binnen Salem is er veel ruimte voor meedenken en initiatief....”
Lees meer
190