Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden vinden wij van groot belang. Dit komt tot uiting in hoe we met elkaar en met de bewoners omgaan: met respect en met aandacht. En ook in de manier waarop we werken.

We bieden je in je werk de volgende ondersteuning:
•    Goede scholing in het omgaan met agressie van (dementerende) bewoners en fysieke belasting;
•    Duidelijke afspraken rondom emotionele gebeurtenissen, het voorkomen van ongewenste intimiteiten en infecties;
•    Coaching door oudere collega’s;
•    Goede  tilliften en halszenders (inclusief til- en transfereerplan);

De begeleiding van arbeidsongeschikte collega’s heeft onze speciale aandacht. We zijn dankbaar dat ons  ziekteverzuim lager ligt ten op zichte van andere zorginstellingen.  

Contact

Neem contact op met de afdeling Personeel & Opleiding:

p&o@salem.nl 0180 452 362
Dianne van Duijn
Dianne is medewerker P&O
204