Bijbel als fundament

Bij Salem werken betekent dat je werkt in een christelijke omgeving op reformatorische grondslag. De Bijbel is onze bron en leidraad. Wij erkennen dat God boven alles staat. Vanuit Zijn liefde willen we onze bewoners barmhartigheid betonen.

Identiteit
De levensbeschouwelijke identiteit van Salem is één van de belangrijkste zaken waaraan wij ons bestaansrecht ontlenen. Blijvende aandacht hiervoor vinden wij dan ook van groot belang. In gemeenschappelijke activiteiten als Bijbelstudies, weekopeningen, wekelijkse kerkdiensten, maar zeker ook persoonlijk voor jou als medewerker.  
Wij geloven dat wij als beelddragers van God geschapen zijn, maar nu als gevolg van de zonde in een gebroken wereld leven. Dit ontslaat ons niet van de  plicht om bovenal Gods eer en daarnaast onze naasten op het oog te hebben. Zodoende kijken we in ons werk naar ‘Wie kan ik zijn voor mij naaste?’ Dit vormt ons uitgangspunt in de contacten met bewoners, collega’s, vrijwilligers en externe partijen.

Gereformeerde Gezindte
Gezien onze reformatorische grondslag vragen we van medewerkers, vrijwilligers en bewoners dat zij lid zijn van één van onderstaande kerken uit de Gereformeerde Gezindte.
-          Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
-          Gereformeerde Gemeenten
-          Gereformeerde Gemeenten in Nederland
-          Hersteld Hervormde Kerk- Oud Gereformeerde
           Gemeenten in Nederland
-          Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
-          Protestantse Kerk Nederland (Gereformeerde Bond)

Contact

Neem contact op met de afdeling Personeel & Opleiding:

p&o@salem.nl 0180 452 362
Rietje Gorter
Rietje is medewerker P&O
201